cover cover

Često postavljana pitanja


Što je mToken?

Kako ugovoriti internetsko bankarstvo i aktivirati mToken?

Što s mTokenom u slučaju gubitka, krađe ili promjene mobitela?

Što je eCash usluga?

Tko može koristiti eCash uslugu?

Može li opunomoćenik tekućeg računa na digitalnim kanalima koristiti Prešutno prihvaćeno prekoračenje po POBArate limitu koji je odobren vlasniku limita?

Na koji se način mogu provjeriti iznos POBArate limita koji mi je preostao za korištenje?

Kada se naplaćuje naknada za prijenos sredstava putem digitalnih kanala uz otplatu na rate (usluga eCash) i koliko ona iznosi?

Što je sve potrebno za otvaranje tekućeg računa?

Što je sve potrebno za otvaranje žiro računa?

Kako mogu ugovoriti prekoračenje po tekućem računu i/ili POBArate?

Što ako želim veći iznos prekoračenja po tekućem računu i/ili POBArate?

Koliki iznos prekoračenja mogu tražiti?

Mogu li imati ugovoreno prekoračenje i POBArate?

Što je SEPA?

Rokovi izvršenja naloga unutar Hrvatske?

Koja je razlika između trajnog naloga i izravnog terećenja?

Na koji se iznos odobrava usluga POBArate?

Povećava li mi se raspoloživi iznos nakon svake redovne uplate?

Uz koje sve kartice mogu koristiti uslugu POBArate?

Na koji se način može provjeriti iznos odobrenog limita za rate te preostalog limita za korištenje?

Kako funkcionira usluga POBArate na bankomatu (POBAcash)?

Kada se naplaćuje naknada za podizanje gotovog novca na bankomatu uz otplatu na rate i koliko ona iznosi?

Kako se može koristiti opcija podjele transakcije na rate u sklopu usluge POBArate (POBAshop)?

Mogu li transakcije kupnje Mastercard kreditnom karticom podijeliti na rate?

Koje su pogodnosti beskontaktnog načina plaćanja?

Je li beskontaktan način plaćanja siguran?

Mogu li koristiti svoju beskontaktnu karticu na prodajnom mjestu – POS terminalu koji ne podržava beskontaktno plaćanje?

Što je 3D Secure usluga?

Kako koristiti 3D uslugu?

Naplaćuje li se aktivacija i korištenje 3D usluga?

Kako se vrši aktivacija kartica?

Na koji je način moguće ugovoriti štednju?

Što je Aktiviraj sitniš?

Na koji se način plaća porez na kamatu na štednju?

Da li je štednja u Podravskoj banci sigurna?

Postoji li punomoć na oročenje i na koji način opunomoćena osoba može raspolagati sredstvima kod privremenog raskida?

Mogu li se oročena sredstva prijevremeno razročiti i koliku naknadu Banka pritom naplaćuje?

Koja je razlika između oročenog depozita i depozita po viđenju?

Mogu li plaćati račune sa svoje štednje po viđenju ili vršiti uplatu na račun druge osobe?

Plaća li se na štednju po viđenju porez na kamatu?

Na koji je način moguće ugovoriti Dječju štednju Mravac?

Je li moguć prijenos sredstava maloljetnika na drugi račun istog maloljetnika bez odluke nadležnog suda?

Za što služi skrbnički račun?

Kako mogu zadati brokerski nalog?

Kako aktivirati POBA eBroker?

Kojim dionicama mogu trgovati putem POBA brokera (osobno, telefonskim putem i e-mailom)?

Što je margin kredit?

Kako mogu kontaktirati POBA brokere?

Kako mogu otvoriti brokerski račun?

Kako mogu otvoriti skrbnički račun?

Koje sve vrste investicijskih fondova postoje?

Što znači rizičnost fonda?

Plaća li se porez na prinose investicijskih fondova?

Kako je reguliran rad investicijskih fondova?

Koja je investicijska strategija fonda?

Koji je cilj ulaganja?

Koji su osnovni rizici ulaganja?

Koliki su troškovi ulaganja?

Tko upravlja investicijskim fondovima u ponudi Podravske banke?

Kako se mogu kupiti udjeli u fondu?

Kako mogu prodati udjele u fondu?

Što je to udjel?

Kada se izračunava cijena/vrijednost udjela?

Po kojoj cijeni se obračunavaju udjeli?

Gdje mogu saznati cijenu/vrijednost udjela?

Je li naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključena u cijenu udjela?

Koji je najbrži način kupnje/prodaje udjela?

Postoji li mogućnost prebacivanja sredstava iz jednog fonda Generali Investmentsa u drugi i kakve su naknade?

Kada se isplaćuju sredstva nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu?

Koje su naknade za ulaganje u fond?

Kako se izračunava ulazna naknada, a kako izlazna naknada Fondu ako imam više uplata u različitim vremenskim periodima?

Moram li platiti naknadu za upravljanje nakon prodaje udjela?

Kako mogu provjeriti stanje i vrijednost svojih udjela?

Zašto ulagati u fondove?

Koji fond izabrati?

Gdje mogu pronaći Prospekte i Pravila fondova?

Što ako fondovi propadnu?

Na koju adresu mogu poslati molbu i životopis?